Sprawdzanie/wyszukiwanie IBAN-ów

Oblicz IBAN
Wylicza międzynarodowy numer konta (IBAN) na podstawie podanego kodu bankowego i numeru konta. Dla niektórych krajów, BIC jest także podany.
Sprawdź IBAN
Dla niektórych krajów sprawdzamy nietylko liczby sprawdzające IBAN, ale także kod bankowy i numery kont zawartych w IBAN.a r konta zawarte w IBAN.
Sprawdź Numer Konta
Sprawdź zgodność numeru konta i ewentualnie liczby kontrolne
Znajdź Kod Bankowy lub BIC
Podając nazwę banku i miasto, można odnaleźć kod bankowy i BIC, lub można podać kod bankowy by odnaleźć nazwę banku, miasto, i BIC.
EU transfer
 
Yahoo! Währungsrechner