Wyszukiwanie kodów bankowych i BIC-ów

Kryteria wyszukiwania:

Kod bankowy lub BIC: HASPDEHHXXX

Kraj Bank BIC (jeśli występuje więcej niż jeden, to tylko jeden jest ważny!) Kod bankowyAdres
CH Hamburger Sparkasse AG HASPDEHHXXX 89030 20454 Hamburg
DE Hamburger Sparkasse HASPDEHHXXX 20050550 Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah
20457 Hamburg

Kraj:


Proszę wypełnić co najmniej jedno pole:

Hasła wyszukiwania (nazwę banku itp.)

Kod bankowy lub BIC