DE ♦ EN ♦ ES ♦ IT ♦ NL ♦ PL ♦ 中文

Home

Zgodność gwarantowana

ralkulator IBAN prawie zawsze działa bezbłędnie, jednakowoż, nie możemy kompletnie wykluczyć erjakiegoś błędu w naszym programie. Jeśliby w takim niespotykanym wypadku zdarzyło się, że jako wynik błędu w naszym oprogramowaniu bank zażądał dodatkowej opłaty za przelew pienięðzy na błędny IBAN, obliczony przez nasz program. pokrywamy stratę do 25 EUR

 

My wywiążemy się z gwarancji .

  • Jeśli jeśli kalkulator IBAN powie, że wprowadzony mumer konta jest właściwy (to znaczy, że wszystkie sprawdzenia dały wyniki pozytywne i tylko zielone znaki sprawdzające pokazane, i mimo to daje niezgodny IBAN,
  • i jeśli Pan/Panu poda nam wprowadzony numer konta , kod bankowy, kraj, oraz poprawny IBAN,
  • , i jeśli Pan/Pani dostarczy dowód straty finansowej,
  • do 2 miesięcy po pojawieniy sie błędu,
  • i tylko raz na użytkownika i błąd programu.
  • My nie płącimy jeśli wprowadzono błędnnie którąś z wymaganych danych (lub, dla kont holenderskich jeśli podano błędnie bank). Także konta greckie nie są objęte ta gwarancją, gdyż wzór greckich IBAN jest zbyt nieregularny.

Jeśli strata finansowa wynoci mniej jak 25 Eur, pokrywamy ją w całości. w innych przypadkach dajemy 25 EUR.

Zastrzeżemie

Poza gwarancją zgodności (patrz wyżej)  nie gwarantujemy nic innego, a używaie tej strony sieci jest całkowicie na Państwa własne ryzyko.