Lista skrótów

Kliknij na którykolwiek temat dla rozszerzenia.

BBAN

Basic Bank Account Numer; IBAN bez pierwszych czterech znaków (kod kraju i "checksum").

BIC

Bank ldentifier Code, znany również jako SWIFT adres: unikalny światowy kod banku.

ECBS
ECB
IBAN

International Bank Acoounts Number, Międzynarosowy Numer Kont Bqnkowych, składający się z ISO kodu kraju (dwa znaki), "checksum" (dwa znaki), krajowy kod bankowy lub kod sortowania, (niem."Bankleitzahl") i numer konta. Długość IBAN jest różna zależnie od kraju (maksimum wynosi 34 znaki literowo-cyfrowe), lecz jest zawsze jadnakowa dla danego kraju.

IPI

Internatiobal Payment Instruction, Międzynarodowa Instrukcja PŁatności

ISIN

Międzynarodowy numer identyfikacji organu nadzoru papierów wartościowych

STP Euro cross border payments

Od lipca 2003, "straight-through processing" Europejska płatność transgraniczna spełniająca następujące kryteria: nie jest bardziej kosztowna jak krajowy przekaz pieniędzy:
• Prawidłowy IBAN odbiorcy i BIC jego banku są podane

PSD

"Payment Services Directive" - Przepisy dla usług płatnościowych w ramach "SEPA".

SCF

"SEPA sieć kart płatniczych"

SCT

"SEPA" przekazy kredytów

 

SDD

"SEPA" Bezpośrednie obciążenia

 

SEPA

SEPA: "Single European Payment Area" i;.

- Europejski obszar płatnośc.Od 28 stycznia 2008, Obszar SEPA wszedł w życie. Między innymi, oznacza to, że od roku 2012, przekazy pieniędzy w ramach obszaru SEPA nie powinny zabierać więcej jak jeden dzień (zamiast trzy dni). Dokładne i kompletne IBAN i BIC dla banku recipienta muaszą być podane. Walutą jest Euro. Suma jest nie większa jak 50 000 Euro. Przekaz jest pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications; Światowe Stowarzyszenie Finansowej Komunikacji Między Bankami Jest to Blegijskie TowarzystwoA, które oferuje usługi telekomunikacyjne dla bankw na całym świecie.
The SWIFT jest identyczny z BIC.