Kraje uwzględniane

Oferujemy obliczenia IBAN dla krajów podanych poniżej.

Rzetelność naszych obliczeń zależy dostępności danych bankowych (kodów bankowych, algorytymów do sprawdzania numerów kont) jakie mamy dla różnych krajów. Odpowiedni przegląd jest dany dla krajów podanych w tablicy..

Można otrzymać abonament na dane BIC oraz cody bankowe.

Jakość danych

Kraj domestic account number validation? bank code validation? BICs available?
Łotwa no yes yes¹
Albania no yes yes¹
Andora no yes yes¹
Austria yes yes yes¹
Belgia yes yes yes¹
Białoruś no yes yes¹
Bośnia i Hercegowina yes yes yes¹
Bułgaria no yes yes¹
Chorwacja yes yes yes¹
Cypr no yes yes¹
Czechy yes yes yes¹
Dania no yes yes¹
Egipt no yes yes¹
Estonia yes yes yes¹
Finlandia yes yes yes¹
Francja yes yes yes¹
Grecja no yes yes¹
Gruzja no yes yes¹
Hiszpania yes yes yes¹
Holandia yes no yes
Irlandia yes yes yes³
Islandia no yes yes¹
Izrael no yes yes¹
Jordania no yes yes¹
Kazachstan no yes yes¹
Kosowo yes yes yes¹
Liban no yes yes¹
Liechtenstein yes yes yes¹
Litwa no yes yes¹
Luksemburg no yes yes¹
Malta no yes yes¹
Mołdawia no yes yes¹
Monaco yes yes yes¹
Niemcy yes yes yes¹
Norwegia yes yes yes¹
Polska no yes yes²
Portugalia yes yes yes³
Rumunia no yes yes¹
Słowacja yes yes yes¹
Słowenia yes yes yes¹
San Marino yes yes yes³
Serbia yes yes yes¹
Szwajcaria yes yes yes¹
Szwecja yes yes yes¹
Turcja no yes yes¹
Węgry yes yes yes¹
Włochy yes yes yes³
Wielka Brytania yes yes yes¹
Zjednoczone Emiraty Arabskie no yes yes¹

  Dane BIC są regularnie kopiowane z oficjalnych wykazów (zwykle z banków państwowych). Jeśli BIC jest zdefiniowany jako kod dla jakiegoś banku, wybieramy go jako jedyny BIC.

 Numery BIC podawane w oficjalnych wykazach także kopiujemy regularnie. Niemniej jednak, bywają kody bankowe, dla których zdefiniowano więcej jak jeden BIC. W takich przypadkach podajemy wszystkie możliwe BIC tak, że klient może wybrać wartość właściwą.

 Regularnie aktualizujemy dane BIC przez łączenie dwu oficjalnych wykazów, jeden dla BIC i nazw banków, i drugi podający nazwy banków i kody bankowe.  Łączymy te dwa wykazy na podstawie nazw bankóœ. Tutaj mogą się zdarzyć błędy z uwagi na niekonsekwencje w nazewnictwie.  Także BIC nie zawsze są unikalne,wtedy klient musi  zdecydować, który spośród kilku kandydatów jest właściwy.

Kiedykolwiek podajemy kilka kandydatów BIC, zawsze podajemy najpierw te krótkie (z 8 znakami znaczącymi zamiast 11).  Zwykle te krótkie są lepszymi kandydatami.